Warta
Press release kasus korupsi pengadaan sapi

Press release kasus korupsi pengadaan sapi

Dinten Senen, kaping 27 Desember 2021 di Rohangan Rapat Kejaksaan Negeri Garut parantos dilaksanakeun Kagiatan Press Release Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi  pengadaan Sapi Fresh Holland di Kabupaten Garut ti Kepala Kejaksaan Negeri Garut (Dr. Neva Sari Susanti, SH., m.Hum) disarengan ku Kasi Intel (Irwan Ganda Saputra,SH.,MH.) ogé Kasi Pidsus (Deny Marincka Pratama,SH.,MH)

 

Dina Kagiatan éta, Kepala Kejaksaan Negeri Garut ngajelaskeun perkarana kalayan singket “Di Taun Anggaran 2015 Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Garut nampi Program Pengembangan Sapi perah di Program Sarjana Membangun Desa (SMD) kalayan rincian kagiatan nyaéta keur ngayakeun sapi jumlahna 120 , anu pibiayaeunana Rp. 2.400.000.000 jeung pengadaan kandang sapi perah ingon anu jumlahna 2 kandang ageungna Rp. 261.000.000,- anu dipaparinkeun ka 2 kelompok, Hijauan Makanan Ternak (HMT) anu ageungna Rp. 200.000.000,- alat-alat kandang ageungna Rp. 20.000.000.- alat-alat mesin perah ageungna Rp. 60.000.000,- Pekan Konsentrat anu ageungna Rp. 40.000.000, obat-obatan Rp. 14.000.000.-, Chopper anu ageungna Rp. 60.000.000.-

Réhna kangge kagiatan ngembangkeun program indukan sapi perah di Sarjana Membangun Desa (SMD) eta Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut ngalaksanakeun lelang pengadaan barang/jasa ngalangkungan ULP, anu dikéngingkeun ku PT. SWAPTION sareng YSM salaku Direktur PT. SWAPTION. Saatosna PT. SWAPTION dinyatakeun salaku anu ngengengkeunana kangge kagiatan ngembangkeun program indukan sapi perah di Sarjana Membangun Deda (SMD), Yen Dina ngayakeun barang dan jasa Sdr. DN salaku PPK dina midamel HPS teu ngalaksanakeun survei harga barang, sarta tersangka teu ngahindar tur teu nyegah nepi ka kajadian pemborosan katut kabocoran duit nagara dina ngayakeun barang/jasa ku jalan maréntah bendahara DJ keur nyieun SPPD fiktif dina narima hasil pagawéan, tina hal ieu tersangka YSM teu ngalakukeun pamariksaan hasil pagawéan nepika ngalantarankeun ayana pangaluaran duit nagara saolah-olah pagawéan éta geus dilaksanakeun 100%.

Kacurangan-kacurangan anu geus dilakukeun:

 

Ngayakeun sapi éta waktu pamariksaan/seleksi teu dilakukeun pamariksaan sacara komprehensif jeung diaping ku Dokter Hewan  luyu jeung kontrak tapi ku PPHP ngan ditingali ngan saukur dikira-kira jeung dikodok wungkul keur mastikeun sapi reuneuh.

Ngayakeun sapi éta teu dilakukeun uji laboratorium ka sapi-sapi anu dipilih  nepi ka sapi-sapi éta loba anu kaguguran/karuron sarta loba indukna anu paeh.

Diréktur PT.SWAPTION YSM pernah méré fee ka PPK tersangka DN ngalangkungan Ade. s anu jumlahna Rp. 100.000.000.- (saratus juta);

Keur ngayakeun Hijauan Makanan Ternak (HMT) eta dilaksanakeun ku Kelompok tani ngan saukur méré duit anu jumlahna Rp. 20.000.000.- keur masing-masing kelompok anu sakuduna Rp. 100.000.000.- jeung ngalaksanakeunana dipigawé ku pihak penyedia make cara Pengadaan Langsung (PL) Oge E-Catalog

Ngayakeun Pangwangunan Kandang Sapi keur 2 Kelompok dilaksanakeun ngaliwatan pihak penyedia ngan dina kanyataanana pangwangunan kandang  dilaksanakeun ku Kelompok Tani Alam Hijau jeung Kelomook Tani Bojong III . Réhna keur ngalaksanakeun kagiatan panunjang éta, pihak perusahaan/penyedia anu ditunjuk ngan ditingali tina unsur kadeukeutan jeung hubungan kulawarga wungkul.

 

Akibat ulah tersangka ngaakibatkeun karugian Nagara anu jumlahna Rp. 619.627.345.- (Genep ratus salapan welas juta genep ratus dua puluh tujuh rébu tiluratus opat puluh lima rupiah)

 

PASAL ANU DILANGGAR:

Kahiji :PRIMAIR : pasal l 2 ayat (1) Jo pasal 18  (1) huru b UU TO No.31 taun 1999 ngeunaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi anu tos dirobih ogé ditambihan ku UU RI No. 20 taun 2001 ngeunaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ngeunaan perobihan ti na Undang-undang No. 31 taun 1999 ngeunaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR : Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU No.31 taun 1999 anu tos dirobih sareng ditambihan ku UU RI No. 20 taun 2021 ngeunaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ngeunaan Perobihan perkawis Undang-undang No. 31 Taun 1999 ngeunaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Atanapi 2. Kaduan Pasal 8 UU No.31 taun 1999 anu tos dirobih sareng ditambihan ku Undang-undang No. 31 Taun 1999 ngeunaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Leave a Reply

Your email address will not be published.